Informatie

Gerrit Scholten

  • 05.04.1931 - 30.01.2019

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Foto's, Video en audio

AIs u foto's, videobestanden, audiobestanden, links of andere dingen hebt die u wilt delen of als u in contact wilt komen met de beheerder van deze gedachtenispagina, neem dan contact op met: